Modena

Pin It

Tvorba a návrh loga Modena
Tvorba a návrh značky a celého vizuálneho štýlu pre luxusný VIP sálon krásy Modena. Ide o salon krásy a kaderníctvo spojené v beauty centre. Klient nas požiadala o vytvorenie modernej značky z ktorej by vyjadroval ženský svet a vernosť služby. Kedže enterier salonu je kombinaciou luxusu a modernosti, stará značka nesplňala estetické kritéria. Za komunikátora značky sme vybrali labuď lebo labuď dbá o svoj zovňajšok a je verným partnerom. Labuť sa zamiluje a svojmu partnerovi je verná až do smrti  Túto vernosť sme prenieli aj do zákaznického vernostného klubu.